Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız

Firmamızın, hizmet verdiği sektörlerde müşterileri nezdindeki güvenilir ve saygın kimliğini korumak, ve tercih edilirliğini arttırmak amacıyla;

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi

• Araştırma ve eğitime önem vererek bilgi düzeyimizi daima geliştirmek,bilgiyi çalışanlarımız ve müşterilerimizle paylaşmak,

• Teknolojiyi sürekli takip ederek mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek, firma portföyüne değer yaratıcı yeni ürün ve hizmetler katmak,

• Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de dahil tüm ilişkilerimizde dürüstlüğü, karşılıklı güveni ve işbirliğini ön planda tutmak,

• Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,

• Şirket hedef ve stratejilerine katkıda bulunmak ve sahiplenmek,

• Şirket içi bilgi akışı ve koordinasyona gereken önemi vermek,

Kurumumuzun kalite anlayışının temel ilkelerini oluşturmaktadır.

Bu ilkelere bağlı kalmak , Ulusal ve Uluslararası standartlar ve mevzuatlarla uyumlu bir kalite sisteminin şartlarına uymak, sürekli iyileştirmek ve devamını sağlamak amacıyla kalite anlayışımızı daima geliştirmek tüm GAMA çalışanlarının görevidir. GAMA yönetimi , bu ilkeler doğrultusunda, müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli kaynaklarısağlamayı taahhüt eder .