Çevre ve FSC®-C162543

Çevre ve FSC® (FSC®-C162543) Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
• Çevrenin korunması için gereken tüm kurallara uymak,
• Çevre kirliliği oluşturacak risklere karşı önlem almak ,
• Çalışanları çevre bilincine karşı sürekli eğitmek,
• Doğal kaynakların maximum kullanımın sağlamak,
• Geri dönüştürülebilecek atıkların düzgün toplanıp yeniden kullanımını
sağlamak,
• Atıkların düzgün toplanarak zararsız hale getirilmesini sağlamak.
FSC® (FSC®-C162543) POLİTİKAMIZ
Firmamız FSC® (FSC®-C162543) sertifikasına sahip olan tedarikçiler tarafından
sağlanan ham madde ve yarı mamul maddeleri kullanmaktadır.
Firmamız ve tedarikçilerimiz FSC® (FSC®-C162543) tarafından kabul edilemez
olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığını taahhüt eder.
• Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılması,
• Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlali,
• Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip
edilmesi,
• Doğal orman alanlarının platasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümü,
• Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaların
kullanılması,
• Çalışma temel prensipleri ve hakları uzerinde ILO (Uluslararası Çalışma
Örgütü) deklerasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri’nin herhangi
birinin ihlali.
“FSC® sertifikalı ürünlerimizi sorunuz”